Eśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności z naszej strony, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail [email protected]. Nasze Zastrzeżenie zostało wygenerowane za pomocą Generatora Zastrzeżeń.

Zastrzeżenia dotyczące wislafutsal.pl
Wszystkie informacje zawarte na tej stronie – wislafutsal.pl – są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. wislafutsal.pl nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, rzetelności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania, które podejmujesz w związku z informacjami znajdującymi się na tej stronie (wislafutsal.pl), są wyłącznie na własne ryzyko. wislafutsal.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Z naszej witryny można odwiedzać inne witryny, korzystając z hiperłączy do takich zewnętrznych witryn. Chociaż staramy się udostępniać tylko wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych witryn internetowych, nie mamy kontroli nad zawartością i charakterem tych witryn. Te linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i ich zawartość mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą nastąpić, zanim będziemy mieć możliwość usunięcia linku, który mógł być „zły”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny inne witryny mogą mieć inną politykę prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu. Przed podjęciem jakiejkolwiek działalności lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z Polityką prywatności tych witryn, a także z ich „Warunkami korzystania z usługi”.

Zgoda
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzasz się na jego warunki.

Aktualizacja
Jeśli zaktualizujemy, zmienimy lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie, zmiany te zostaną tutaj wyraźnie umieszczone.